COVID-19: Zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych, konferencji oraz wydarzeń.
Wszystkich interesantów prosimy o kontakt na adresy mailowe - nie osobiście.
Zajęcia odbywać się będą w trybie online na platformach Moodle oraz MS Teams

O kole naukowym Psychologii


Cele i zadania Koła Naukowego Studentów Psychologii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie (dalej KNSP WSM) realizowane będą poprzez:

• Rozwijanie indywidualnych zainteresowań naukowych członków KNSP WSM i wspieranie tego rozwoju.
• Prowadzenie psychologicznej działalności naukowej integrującej środowiska studenckie.
• Opracowywanie i realizacja projektów badań z dziedziny psychologii będących przedmiotem zainteresowań członkówKNSP WSM.
• Umożliwianie członkom KNSP WSM prezentacji wyników własnych badań zarówno innym członkom Koła, jak i całej społeczności akademickiej WSM w Warszawie, a także ogółowi społeczności naukowej w kraju i za granicą.
• Popularyzacja problematyki i wiedzy z zakresu psychologii.
• Uczestnictwo w konferencjach naukowych, sympozjach, seminariach i warsztatach itp.
• Organizowanie cyklicznej studenckiej konferencji naukowej KNSP WSM.
• Organizowanie szkoleń i warsztatówz udziałem teoretyków i praktyków.
• Organizowanie spotkań z trenerami i coachami.
• Kontakty naukowe ze środowiskami akademickimi w kraju i zagranicą.
• Wspierania samodzielnej działalności psychologicznej członków KNSP WSM.
• Pomoc studentom w poznaniu najnowszej wiedzy z zakresu psychologii.
• Pomoc w nabyciu kompetencji do prowadzenia badań i pisania artykułów do czasopism z zakresu psychologii.
• Aktywne uczestniczenie w życiu naukowym Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.
• Współpraca z organizacjami studenckimi, społecznymi, samorządowymi i z tak zwanego „trzeciego sektora”.
• Podejmowanie wszelkich dozwolonych prawem działań służących realizacji celów statutowych.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png