COVID-19: Zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych, konferencji oraz wydarzeń.
Wszystkich interesantów prosimy o kontakt na adresy mailowe - nie osobiście.
Zajęcia odbywać się będą w trybie online na platformach Moodle oraz MS Teams

Dr Jan Marx

marx jan 3

Urodził się 19 stycznia 1941 roku w Warszawie. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Studiował również na Wydziale Maszynowym Politechniki Gdańskiej. Jako krytyk zadebiutował w 1968 roku we "Współczesności". Przekłada prozę francuską, niemiecką i rosyjską.

Pracował w kilku zawodach. Był mechanikiem silników lotniczych i konstruktorem maszyn, wykładowcą nauk politycznych na Politechnice Warszawskiej oraz teorii i historii literatury w Wyższej Szkole Pedagogicznej w siedlcach, nurkiem i instruktorem państwowym nurkowania swobodnego CMAS.

W 20002 roku doktoryzował się z filozofii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i zaczął wykładać filozofię, etykę, psychologię i socjologię w WSM.

Wydrukował ponad tysiąc dwieście recenzji, felietonów, szkiców i esejów oraz wydał jedenaście książek krytycznych. Napisał również podręcznik Filozofia dla menedżerów (od Talesa do Wittgensteina). Ułożył kilka antologii poetyckich. Opracowana przezeń w 1993 roku dwutomowa Antologia polskiej poezji miłosnej od Kochanowskiego do Barańczaka "Twój czar nade mną trwa..." była czterokrotnie wznawiana.

W swym pisarstwie krytycznym oraz rozprawach filozoficznych zajmował się i zajmuje głównie etycznymi aspektami polskiej literatury pięknej oraz literatur obcych, a w szczególności problemami moralnych postaw, dylematów i wyborów wpisanych w fabuły klasycznych dzieł europejskiego piśmiennictwa, zwłaszcza francuskich encyklopedystów i rosyjskich moralistów XIX wieku. Badał m.in. twórczość Stanisława Brzozowskiego, Ludwika Krzywickiego, Tadeusza Boya-Żeleńskiego właśnie w kontekście wpływów na nich francuskich moralistów, od Montaigne’a do Woltera o roli, jaką oni sami odegrali w recepcji ich dzieł w Polsce. Z dwudziestowiecznych doktryn filozoficznych, Jan Marx zajmuje się przede wszystkim egzystencjalizmem, a zwłaszcza etyką heroiczną Sartre’a oraz etyką buntu Camusa i transpozycjami tych postaw w parabolicznych fabułach ich powieści i dramatów.

Obszar i dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofii.
Wykłada filozofię, logikę i etykę.

 

 

Publikacje:

Grupa poetycka ,,Kwadryga” (LSW 1983);
Gry krytyczne (KAW 1985);
Legendarni i tragiczni (Alfa 1993);
Skamandryci (Alfa 1993);
Dwudziestoletni poeci Warszawy (Alfa 1994);
Młoda Polska (Alfa 1997);            
Romantycy (Alfa 1999);
Legendarni i tragiczni. Seria druga (Alfa 2002);
Idea samobójstwa w filozofii od antyku do współczesności (Alfa 2003);
Miłość i śmierć (Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe ,,Atut” 2007);
Pomiędzy wieżą Babel a wieżą z kości słoniowej (Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe ,,Atut” 2008);
Filozofia dla menedżerów. Od Talesa do Wittgensteina (Oficyna Wydawnicza WSM 2009-2017 – pięć wydań);
Spektakularne precedensy śmierci w tradycji śródziemnomorskiej (Instytut Wydawniczy ,,Książka i Prasa” 2016);
Rzeczy najgorsze (Instytut Wydawniczy ,,Książka i Prasa” 2017);
Małpie zwierciadło (Instytut Wydawniczy ,,Książka i Prasa” 2017).

Przekłady z francuskiego (m.in. Michel Mohrt Kampania włoska, Wydawnictwo MON 1969; Claude Anet Mayerling, Wydawnictwo Baza 1991) i rosyjskiego (Wikentij Bułat Zjawiska optyczne w przyrodzie, WSiP 1979)

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook