Information

bnJeżeli interesujesz się:

  • ochroną i obroną narodu oraz jego żywotnych interesów politycznych, ekonomicznych i społecznych
  • niemilitarnymi i militarnymi zagrożeniami korzystania z dobrobytu i autonomii społecznej
  • stosowaniem procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
  • pracą zespołów realizujących cele obywatelskie, społeczne, polityczne i gospodarcze
  • pochodzącymi z różnych obszarów działalności państwa metodami, siłami i środkami zwalczania zagrożeń
  • przetwarzaniem oraz udostępnianiem informacji na bazie nowoczesnych technologii

- Podejmij studia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe!

 

Perspektywy zawodowe:

  • praca w centrach zarządzania kryzysowego,
  • praca w administracji rządowej i samorządowej,
  • praca w służbach mundurowych,
  • praca w wyspecjalizowanych komórkach portów morskich i lotniczych,

 

Specjalności:

Bezpieczeństwo narodowe

Zarządzanie kryzysem
Bezpieczeństwo Informacji Publicznej

 

Rodzaj studiów: studia I stopnia

Czas trwania: 6 semestrów

Tryb: stacjonarny, niestacjonarny

Uzyskany tytuł: licencjat

Wysokość czesnego (dla I semestru studiów)

Studia stacjonarne:

2000zł (za semestr) lub 430zł (za miesiąc)

Studia niestacjonarne:

1700zł (za semestr) lub 370zł (za miesiąc)

 

rekrutacja kierunkowa 2Pełny opis kierunku