Podziękowania od Dyrektora MSCDN

Prezydent prof. dr hab. Stanisław Dawidziuk przyjął podziękowania od Dyrektora MSCDN Jarosława Zaronia oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty - Aurelii Michałowskiej.

podzikowanie.jpg

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36. 03-772

Facebook