Medal z okazji 10 rokov od udelenia statneho suhlasu VSBM v Kosiciach 2015.

 

medal 10 rokov 

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36. 03-772

Facebook