Dyplom za udział w pracach Rady Naukowej międzynarodowego projektu: "Debiut Naukowy 2013 - Zrównoważony Rozwój".

W dniu 11 kwietnia br. podczas uroczystego posiedzenia Senatu WSM z okazji nadania tytułu i godności oraz wręczenia dyplomu Professora Honorificum J. E. Prezydentowi Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy w Kijowie Prof. Vasylowi G. Kremeniowi, J. E. Prezydent WSM w Warszawie Prof. dr Stanisław Dawidziuk, Dr h. c. otrzymał od Prof. dr. hab. inż. Jerzego Buzka, Dr h. c. Mult., Premiera Rządu RP w latach 1997-2001, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012 Dyplom za udział w pracach Rady Naukowej międzynarodowego projektu: "Debiut Naukowy 2013 - Zrównoważony Rozwój".

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36. 03-772

Facebook