JE Prezydent WSM w Warszawie prof. Stanisław Dawidziuk, Dr. h. c. został odznaczony medalem "Za zasługi dla nauki i kultury"

JE Prezydent WSM w Warszawie prof. Stanisław Dawidziuk, Dr. h. c. został odznaczony 19 października 2013 r. medalem Za zasługi dla nauki i kultury przyznanym przez Fundację KULTURA w Toruniu. Aktu odznaczenia dokonał Prezes Fundacji ks. prof. dr hab. Mirosław Michalski.

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36. 03-772

Facebook