Księga Pamiątkowa dla Prezydenta WSM

W trakcie uroczystości Inauguracji XIX Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie została wręczona JE Prezydentowi WSM w Warszawie prof. Stanisławowi Dawidziukowi, Dr. h. c. Księga Pamiątkowa z okazji otrzymania godności doktora honoris causa Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki w Krasnodarze w Federacji Rosyjskiej.

Księgę wręczyli JM Rektor WSM w Warszawie prof. WSM dr hab. Paweł Czarnecki oraz Przewodniczący Komisji Senackiej ds. Jakości Kształcenia i redaktor naukowy pamiątkowej księgi prof. zw. dr hab. Wojciech Słomski, Dr h. c. Mult. Księga zawiera artykuły z Polski i zagranicy dedykowane JE Prezydentowi WSM.

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36. 03-772

Facebook