Zamówienia publiczne

przetargi

1. Przedmiot i znak sprawy - Przetarg na dostawę aparatury badawczej, znak sprawy 853

Załączniki:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do sprawy

Ogłoszenie o zamówieniu

S.I.W.Z.

Dodatkowe informacje

 


2. Przedmiot i znak sprawy - Przetarg na dostawę aparatury badawczej, znak sprawy 854

Załączniki:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do sprawy

Ogłoszenie o zamówieniu

S.I.W.Z.

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie zmiany S.I.W.Z.

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy wraz ze zmianą S.I.W.Z.

 


 3. Przedmiot i znak sprawy - Przetarg na dostawę aparatury badawczej, znak sprawy 855

Załączniki:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do sprawy

Ogłoszenie o zamówieniu

S.I.W.Z.

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie zmiany w S.I.W.Z.

S.I.W.Z. po zmianie

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy z dnia 09.11.2012 r.

 

 


 4. Przedmiot i znak sprawy - Przetarg na dostawę fabrycznie nowej frezarko grawerki CNC wraz z oprogramowaniem, zestawem narzędzi i osprzętem, znak sprawy 1094

Załączniki:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do sprawy

Sprostowanie wynikające z omyłki pisarskiej w treści SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

S.I.W.Z.