Nadanie godności Profesora Honorowego WSM Mariánowi Mesárošowi

Dr h.c. prof. ing. Marián Mesároš, DrSc. Prezydent Vysoka Skola Bezpečnostného Manažérstva v Košiciach (Republika Słowacka) w roku 2016 został uhonorowany najwyższą godnością Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie Professor Honorificum WSM.

zdjęcie 2

 

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36. 03-772

Facebook

rekru_online.png