Nadanie godności Profesora Honorowego WSM Mariánowi Mesárošowi

Dr h.c. prof. ing. Marián Mesároš, DrSc. Prezydent Vysoka Skola Bezpečnostného Manažérstva v Košiciach (Republika Słowacka) w roku 2016 został uhonorowany najwyższą godnością Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie Professor Honorificum WSM.

zdjęcie 2

 

Facebook