Nadanie godności Profesora Honorowego WSM Jerzemu Buzkowi

Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Buzek, Premier RP 1997–2001; Przewodniczący Parlamentu Europejskiego 2009-2012 w roku 2015 został uhonorowany najwyższą godnością Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie Professor Honorificum WSM.

buzek

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36. 03-772

Facebook

rekru_online.png