Mikołajki Caritas w WSM

caritas

 9 grudnia 2013 r.

 


         9 grudnia br.  po raz kolejny w Aula Magna Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie odbyły się Mikołajki Caritas. Wzięło w nich udział 600 dzieci z niezamożnych rodzin Diecezji Warszawsko-Praskiej, objętych opieką przez świetlice Caritas oraz najbardziej potrzebujący uczniowie ze szkół, w których działają szkolne koła Caritas.

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36. 03-772

Facebook