Nowe kwalifikacje i umiejętności w obszarze zarządzania ( II stopień )

fundusz 2017 

WSM W Warszawie zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia warsztatów kształcących kompetencje zawodowe studentów. Pełny opis oferty w załącznikach lub na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1034526

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie uzyskała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizacje projektu pn. „Nowe kwalifikacje i umiejętności w obszarze zarządzania (II stopień)”
POWR.03.01.00-00-K280/16-00
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

 

Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

 

Celem głównym projektu jest: Podniesienie w okresie od 01.01.2017 do 01.01.2018 kompetencji 286 studentów (163K, 123M) dwóch ostatnich semestrów kierunku Zarządzanie II stopnia, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.


Cele szczegółowe projektu:

  1. Diagnoza kompetencji Uczestników Projektu niezbędnych na rynku pracy poprzez badanie kompetencji
  2. Podniesienie kompetencji zawodowych potrzebnych do odnalezienia się na rynku pracy uczestników/czek projektu poprzez ukończenie certyfikowanego szkolenia językowego i dodatkowych zadań praktycznych realizowanych z pracodawcami
  3. Podniesienie kompetencji komunikacyjnych, w tym umiejętność pracy w grupie, kompetencji interpersonalnych poprzez ukończenie warsztatów praktycznych oraz warsztatów kształcących kompetencje
  4. Podniesienie wiedzy w zakresie praktycznych aspektów działania przedsiębiorstw poprzez realizację wizyt studyjnych

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do osobistego kontaktu, telefonicznego lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej (decyduje kolejność zgłoszeń) z Asystentem projektu, pokój F111, ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa.

 

Koordynator Projektu: mgr Bartłomiej Nowaczyński nr tel. (22) 59-00-826
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Asystent projektu: Aneta Czuba nr tel. (22) 59-00-781 lub (22) 59-00-783
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Specjalista ds. rozliczeń: Małgorzata Stępień nr tel. (22) 59-00-794
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

rekr napis