Aktualności

Konferencja naukowa - Republika Austrii - dzieje i współczesność (1918 - 2018)

poniedziałek, 09 kwiecień 2018 12:57

Katedra Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkole Menedżerskiej Warszawie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową, która odbędzie się w dniu 7 czerwca 2018 r. w Wyższej Szkole Menedżerskiej Warszawie.

Temat konferencji:

Republika Austrii - dzieje i współczesność (1918 - 2018)

 

Program konferencji:

1.Powstanie I i II Republiki Austrii - prof. WSM Zbigniew Tomkowski, WSM w Warszawie

2.Neutralność Austrii - prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska, WSM w Warszawie

3.Ruch oporu na ziemiach austriackich w latach II wojny światowej - prof. dr hab. Henryk Stańczyk , WSM w Warszawie

4.Stosunki polsko-austriackie po II wojnie światowej - prof. dr hab. Wiesław Balcerak ,PAN

5.Austria z punktu widzenia władz PRL. Stosunki sentymentalne czy biznesowe? - prof. nadzw. dr hab. Wanda Jarząbek, PAN

6.Polsko-austriackie relacje w dziedzinie kultury (1918 -1938) - dr Elżbieta Muciek ,UMCS

7.Austria i Polska w relacjach bilateralnych po 1989 roku - dr Dorota Litwin- Lewandowska, UMCS Lublin

8 .Polska w Polityce Bruno Kreysky ego w latach 1959-1966 - dr Agnieszka Kisztelińska - Wegrzyńska, Uniwersytet Łódzki

9. Austria moich studiów - ks. prof. dr hab. Edward Walewander,KUL Lublin

10. Etniczny obraz Austrii w XXI w. - dr Ewa Godlewska ,UMCS Lublin

11. Austria w Unii Europejskiej - dr Włodzimierz Gierłowski, Uniwersytet Warszawski

12. Geopolityczne uwarunkowania współczesnej polityki Austrii - dr Aleksandra Krajewska, WSM w Warszawie

13.Polityka historyczna Austrii wobec swego uczestnictwa w II wojnie światowej - mgr Bartosz Chyc, Uniwersytet Warszawski

14.Spór o dobra kultury po I wojnie światowej - dr Kamil Ruszała Uniwersytet Jagielloński

15.Polonia w Austrii (warunkowo) - prof. dr hab. Władysław Kucharski, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Facebook