Wyższa Szkoła Menedżerska
w Warszawie

Praktyki Profil Ogólnoakademicki

Studenci ubiegający się o przyjęcie na praktyki przed ich realizacją powinni w Biurze Praktyk złożyć:

  • wypełniony wniosek (1 egzemplarz),
  • umowę o studenckiej praktyce zawodowej (3 egzemplarze)

Dzienniczek Praktyk student pobiera w Biurze Praktyk lub Dziekanacie.


Skierowanie na praktyki student otrzymuje w momencie złożenia w Biurze Praktyk poprawnie wypełnionego i zatwierdzonego przez Dziekana wniosku.

Studenci ubiegający się o zaliczenie praktyk na podstawie pracy zawodowej lub stażu zawodowego powinni w Biurze Praktyk złożyć:

  • wypełnione zgłoszenie (do zgłoszenia należy dołączyć dokument potwierdzający zatrudnienie lub realizację stażu zawodowego),
  • wypełniony Dzienniczek Praktyk (starannie z uwzględnieniem dni oraz godzin jakie obowiązują na danym kierunku studiów, wraz z opinią studenta oraz zakładowego opiekuna praktyk, który wystawia ocenę końcową w skali 2-5 oraz składa podpis ze stosowną pieczątką instytucji/organizacji – dzienniczek do pobrania w biurze praktyk lub dziekanacie).

Studenci ubiegający się o zaliczenie praktyk na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej  powinni w Biurze Praktyk złożyć:

  • podanie do właściwego dziekana o zaliczenie praktyk na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej,
  • wypełnione zgłoszenie,
  • dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej (np. CEiDG, KRS, itp.).
Prawo (6)
 
 
Powered by Phoca Download
Facebook

rekru_online.png