XXV LAT ISTNIENIA WSM
Konferencja Naukowa

"Gospodarka i społeczeństwo - wyzwania i perspektywy"Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie zaprasza na Konferencję Naukową z okazji XXV lat istnienia WSM pt.„Gospodarka i społeczeństwo - wyzwania i perspektywy” w dniu 22 października 2020 roku, godz.10.00.


Konferencja jest dedykowana śp. Profesorowi Stanisławowi Sudołowi.


Ramowy program

Wystąpienie wprowadzające:
Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska - Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
„Popandemiczny nieład czy nowa normalność”

Część I

Panel I
Zachowania konsumentów w warunkach pandemii COVID-19 na tle przemian demograficznych.
Moderator: Prof. dr hab. Teresa Słaby

Panel II
Kultura a ekonomia
Moderator: Prof. dr hab. Marek Garbicz

Panel III
Organizacje wobec kryzysów i katastrof
Moderator: dr hab. Zbigniew Dworzecki Prof. WSM w Warszawie


Część II

Wystąpienie Założyciela i Prezesa Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” Waldemara Siwińskiego.

 Tytuł: Ranking szkół wyższych a kształcenie zdalne – konieczność czy rodzący się trend.

Rada programowa i patronaty


Jego Ekscelencja Prof. dr hab. Stanisław Dawidziuk Dr h.c. multiplicem Prezydent i Założyciel Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Jego Magnificencja Prof. dr hab. Henryk Stańczyk
Rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Przewodniczący: JE Prezydent Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie Prof. WSM dr hab. Stanisław Dawidziuk, dr h.c  


J.M. Rektor WSM w Warszawie Prof. dr hab. Henryk Stańczyk


Prof. dr hab. Hanna Brycz UG Gdańsk (Katedra Psychologii Społecznej) 


Prof. dr hab. Anna Dąbrowska  SGH (Instytut Zarządzania-Katedra Badań Zachowań Konsumentów)


Prof. WSM dr hab. Zbigniew Dworzecki  WSM w Warszawie (Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości )


Dr hab. Ewa Frątczak, Prof.SGH w Warszawie (Instytut Statystyki i Demografii)


Prof. dr hab. Marek Garbicz   SGH w Warszawie (Katedra Ekonomii Stosowanej)


Dr hab. Inż. Małgorzata Gotowska prof.  UTP w Bydgoszczy (Wydział Zarządzania)


Dr Agnieszka Król WSM w Warszawie (Instytut Nauk o Zarzadzaniu i Jakości)


Prof.dr hab.Irena Ozimek SGGW (Wydział Nauk Ekonomicznych)


Prof. dr Maria Romanowska WSM w Warszawie (Instytut Nauk o Zarzadzaniu i Jakości)


Prof. dr hab. Teresa Słaby WSM w Warszawie (Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości)


Dr hab. Adam Szpaderski Prof. SWPS (Instytut Nauk Społecznych, Katedra Zarządzania)


Dr hab. Tomasz Zalega Prof. UW (Wydział Zarządzania Katedra Gospodarki Narodowej)

Mgr Anna Kacprzak (a.bogumil@mac.edu.pl)


Dr Artur Czech (artur.czech@wsm.warszawa.pl)


Jakub Kostrzewa-Dawidziuk (jakub.kostrzewa-dawidziuk@wsm.warszawa.pl)

Inne informacje


W zależności od sytuacji epidemicznej konferencja odbędzie się w trybie stacjonarnym lub on-line za pomocą platformy Microsoft Teams.

Monografia naukowa będzie wydana w Wydawnictwie ASPRA (80 pkt); Rozdział 20 pkt.

Udział w konferencji bezpłatny. Koszt zamieszczenia artykułu w publikacji 200 zł.


Kartę zgłoszenia prosimy przesyłać na adres sekretarzy konferencji do dnia 13 września 2020.
Mgr Anna Kacprzak (a.bogumil@mac.edu.pl)
Dr Artur Czech (artur.czech@wsm.warszawa.pl)


Facebook