Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

STYPENDIUM M.ST. WARSZAWY IM. JANA PAWŁA II

Ruszył nabór wniosków o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II na rok akademicki 2018/2019. Termin ich składania przez studentów upływa 10 października 2018.

O stypendium mogą się starać studenci warszawskich uczelni, którzy dobrze się uczą, mają na swoim koncie sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne


Kryteria oceny wniosków o przyznanie Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla: studentów 2-4 roku studiów I stopnia, studentów studiów II stopnia oraz studentów 2-6 roku studiów jednolitych [w nawiasie kwadratowym znajduje się maksymalna ilość punktów jaką można zdobyć za każde kryterium]:

  • zaangażowanie społeczne , osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydata (bierzemy pod uwagę zaangażowanie
    z 3 ostatnich lat) [maksymalnie 40 punktów]
  • średnia arytmetyczna wszystkich ocen za ostatni rok akademicki nie mniejsza niż 3,5 [maksymalnie 30 punktów]
  • miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 1300 zł [maksymalnie 12 punktów].

Dochód w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych !

Do dochodu nie wlicza się kwot: stypendium socjalnego, naukowego oraz stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II otrzymanego za poprzedni rok kalendarzowy.

W przypadku, gdy okoliczności mające wpływ na prawo do ubiegania się o stypendium im. Jana Pawła II wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, Centrum Myśli Jana Pawła II może domagać się takiego dokumentu.

 

UWAGA!
O stypendium mogą ubiegać się osoby, które będą studiować, jako stypendyści m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, po raz pierwszy na danym roku studiów.

O stypendium ubiegać się mogą wyłącznie osoby, które jeszcze nie posiadają tytułu magistra. Program Stypendialny m.st. Warszawy im. Jana Pawła II ma m.in. na celu umożliwienie zdobycia wyższego wykształcenia studentom, którzy mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych osiągają wysokie wyniki i twórczo angażują się w różnorodne inicjatywy.

Szczegółowe informacje o stypendiach są dostępne na http://www.centrumjp2.pl/stypendia/jak-zostac-stypendysta/

W tym roku Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II zostanie przyznane po raz 14. Poza studentami stołecznych uczelni mogą się o nie starać także uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

wsm logo footer
Facebook

rekru_online.png