Wyższa Szkoła Menedżerska
w Warszawie

Specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

do wniosku o Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (zał. nr 4) należy dołączyć:

  1. Orzeczenie właściwego organu potwierdzającego niepełnosprawność (Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności) lub niezdolność do pracy (orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).
  2. Oświadczenie (zał. nr 11) studenta o pobieraniu/niepobieraniu stypendiów na innym kierunku studiów w WSM w Warszawie jak i innej uczelni oraz o innych ukończonych studiach (zgodnie z art. 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom WSM w Warszawie)
  3. Stypendium jest przyznawane na dany rok akademicki. W przypadku, gdy dokument stwierdzający niepełnosprawność, wystawiony jest na czas określony, stypendium zostaje przyznane do miesiąca, w którym upływa termin ważności dokumentu, włącznie.
 
 
Powered by Phoca Download
Facebook

rekru_online.png