Rekrutacja na semestr wiosenno-letni rozpoczyna się 15 stycznia.

Rekrutacja  tel. 22 59 00 730 | For english speaking students tel. 22 59 00 723
Studia podyplomowe tel. 22 59 00 765

Stypendia Fundacji Semper Polonia dla studentów polskiego pochodzenia

Stypendia Fundacji Semper Polonia dla studentów polskiego pochodzenia.

Program stypendialny, którego wdrażanie rozpoczęliśmy w 1998 r., adresowany jest do studentów polskiego pochodzenia uczących się i mieszkających poza granicami Polski. Jest jednym z priorytetowych programów Fundacji realizowanym we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, polskimi placówkami dyplomatyczno-konsularnymi działającymi w świecie, a od 2002 r. z Senatem RP.

Celem programu stypendialnego jest przede wszystkim

 • wspieranie aktywizacji oświatowo-zawodowej Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających i studiujących poza granicami Polski;
 • wykorzystanie wykształconej, dobrze przygotowanej kadry młodych ludzi o polskim rodowodzie i jej doświadczeń do promowania polskich osiągnięć kulturalnych i gospodarczych oraz rozwoju kontaktów pomiędzy Polską a krajami ich zamieszkania;
 • budowanie polskiego lobby w krajach zamieszkania naszych stypendystów.

O stypendium SEMPER POLONIA mogą ubiegać się osoby, które spełniają wymagania Regulaminu Stypendialnego Fundacji (do pobrania poniżej), m.in.:

 • posiadają narodowość polską lub mogą wykazać swoje polskie pochodzenie;
 • ukończyły szkołę średnią z polskim językiem nauczania (chyba, że nie ma takiej szkoły w miejscu zamieszkania wnioskodawcy);
 • mieszkają poza granicami Polski od co najmniej 15 lat;
 • studiują w kraju swojego zamieszkania (poza granicami Polski);
 • studiują w szkołach wyższych wydających dyplomy uznawane przez ministerstwo edukacji danego państwa;
 • osiągają w nauce wyniki co najmniej dobre;
 • posługują się językiem polskim w stopniu dobrym;
 • aktywnie działają na rzecz miejscowego środowiska polonijnego lub biorą udział w przedsięwzięciach promujących Polskę ;
 • nie posiadają stałego zatrudnienia;
 • nie otrzymują i nie ubiegają się o stypendium z innej polskiej organizacji społecznej lub instytucji rządowej;
 • nie ukończyły 24 roku życia w momencie składania pierwszego wniosku o przyznanie stypendium.

Od 1 stycznia 2012 r. funkcjonuje Zintegrowany Elektroniczny System Stypendialny (ZESS) , który umożliwia studentom polonijnym składanie wniosków stypendialnych w formie elektronicznej (instrukcja do pobrania poniżej). Wypełnione przez studentów aplikacje trafiają do polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych, które po ich zweryfikowaniu oraz zaopiniowaniu przesyłają je do Fundacji za pośrednictwem internetu. Od 2012 r. jest to jedyna możliwa forma ubiegania się o stypendium SEMPER POLONIA.

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Komisja Stypendialna w porozumieniu z Zarządem Fundacji SEMPER POLONIA. Na podstawie informacji zawartych w elektronicznych formularzach oraz opiniach polskich placówek członkowie Komisji przyznają studentom punkty biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 • wyniki w nauce;
 • aktywność społeczno-kulturalna na rzecz środowiska polonijnego oraz współpraca z polskimi placówkami dyplomatyczno-konsularnymi;
 • kierunek studiów;
 • sytuacja materialna studenta.

Ostateczna ilość punktów decyduje o przyznaniu stypendium oraz jego wysokości. Uzależnienie wysokości stypendium od ilości zdobytych punktów pozwala na transparentną ocenę oraz możliwość specjalnego premiowania najlepszych i najbardziej aktywnych studentów.

Fundacja zawiera ze studentami, którym przyznano stypendia, umowy stypendialne na okres jednego semestru. Wypłatą stypendiów oraz podpisywaniem umów stypendialnych zajmują się polskie konsulaty działające w krajach, gdzie realizowany jest program.

W czasie pobierania stypendium stypendysta jest zobowiązany do:

 • uczęszczania na wszystkie zajęcia zaplanowane zgodnie z programem studiów;
 • terminowego zaliczenia egzaminów;
 • wykonywania uzgodnionych prac na rzecz Fundatora stypendium lub instytucji przez niego wskazanej;
 • doskonalenia znajomości języka polskiego oraz pogłębiania wiedzy o Polsce;
 • wywiązywania się z postanowień Regulaminu Stypendialnego.

Każdy stypendysta spełniający warunki Regulaminu Stypendialnego Fundacji po uzyskaniu zaliczenia wszystkich egzaminów i uzyskaniu promocji na kolejny semestr studiów ma prawo ubiegać się o dalsze przedłużenie otrzymywania stypendium. Nabór kandydatów na stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA prowadzony we współpracy z konsulatami RP odbywa się dwa razy w roku tj. do 1 marca na semestr wiosenny oraz do 1 sierpnia na semestr jesienny.

Wszelkich informacji o stypendiach SEMPER POLONIA udziela:
Dorota Guz
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. +48-22-818-21-17

Informacje pochodzą ze strony www.semperpolonia.pl

Kontakt

Fundacja Semper Polonia i Ministerstwo Spraw Zagranicznych
.
.
tel. +48 22 818 21 17
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.semperpolonia.pl

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook