Stypendia

INFORMACJA
DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W WARSZAWIE
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019


Student może otrzymać pomoc materialną w formie:

 Zgodnie z § 5 pkt.2 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom WSM w Warszawie, student może otrzymać stypendia, w danym roku akademickim przez okres do dziewięciu miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do pięciu miesięcy.

Wnioski należy składać w Sekcji Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych lub Komisji Stypendialnej Sekcja Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych pok. F 207 (II piętro) oraz Komisja Stypendialna 

tel. 22 59 00 727

mail.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Przyjmuje w:

 • poniedziałek – piątek w godz. 9:00 – 15:30
 • 6, 13, 20, 27.X.oraz 3.XI.2018 r. w godz. 9:30 – 14:00
 • 7, 14, 21, 28.X.oraz 4.XI.2018 r. w godz. 10:00 – 13:00

(UWAGA!! w dniach 8, 15, 22, 29.X i 5.XI.2018r. Sekcja Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych będzie nieczynna)

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW UPŁYWA Z DNIEM 04 listopada 2018 r.

WYSOKOŚĆ POMOCY MATERIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Zgodnie z zarządzeniem nr 3/09/2018 Rektora Wyższej szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 15 września 2018 r. w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w roku akademickim 2018/19:

1) wysokość stypendium socjalnego wynosi – 750 zł
2) wysokość podwyższonego stypendium socjalnego – 900,- zł.(dotyczy wyłącznie studentów trybu stacjonarnego)
2) wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych – 600 zł
3) stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi:
         a) w przypadku uzyskania średniej ocen 4,80 – 4,89 – 600 zł.
         b) w przypadku uzyskania średniej ocen 4,90 – 5,00 – 700 zł.
4) wysokość zapomogi maksymalnie do 2 500 zł.

Wniosek o stypendium wraz z właściwą dokumentacją należy składać wyłącznie w białej teczce opisanej według niżej podanego wzoru (drukowanymi literami):

 • Nazwisko i imię
 • Nr PESEL
 • Nr albumu, nr grupy
 • Semestr
 • Wydział
 • Kierunek
 • Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne
 • Wniosek o: np.: stypendium socjalne, specjalne, Rektora, zapomoga

Odbiór decyzji jest obowiązkowy

Nieodebranie może skutkować wstrzymaniem wypłaty stypendium. Decyzje są do odbioru w Sekcji Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych: pok. F 207 (II piętro), od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00 - 15.30 Studenci oddziałów zamiejscowych odbierają decyzje we właściwych dziekanatach.

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

logo footer 2018 b
Facebook