Rekrutacja krok po kroku dla cudzoziemców

Rekrutacja na semestr wiosenno-letni 2017/2018 będzie prowadzona od 8 stycznia do 20 lutego 2018 r.

za pośrednictwem Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)

 

 • Po wejściu na stronę IRK załóż konto (rejestracja).
 • W czasie rejestracji podasz swój adres email, który będzie Twoim loginem.
 • Na podany przez Ciebie adres email otrzymasz link aktywacyjny do systemu IRK.
 • Zaloguj się do systemu IRK.
 • Uzupełnij wymagane pola: dane osobowe – zdjęcie - wykształcenie – kierunek – deklaracje - wybór planu finansowania oraz w przypadku osób rekrutujących się na studia II stopnia – dyplom.
 • Z zakładki „wydruki” pobierz i wydrukuj podanie.
 • W zakładce opłaty dostępny będzie numer konta bankowego, na które należy przesłać opłatę wpisową (patrz promocje) oraz czesne za pierwszy semestr (cennik).
 • Zapoznaj się z treścią dokumentów dostępnych w zakładce "Ważne dokumenty"
 • Niezwłocznie po rekrutacji w systemie IRK przyjdź do Działu Rekrutacji WSM z kompletem dokumentów:
  • podanie o przyjęcie (wydrukowane z systemu IRK)
  • oryginał, odpis lub duplikat świadectwa dojrzałości lub dokumentu równoważnego
  • dyplom ukończenia studiów wyższych
  • tłumaczenie świadectwa/dyplomu na język polski (przez tłumacza przysięgłego w Polsce)
  • zaświadczenie z kuratorium oświaty o uznawalności świadectwa/dyplomu, jeżeli jego uznanie za równoważne z odpowiednikiem Polskim nie może nastąpić na podstawie umowy międzynarodowej
  • paszport
  • wiza
  • ubezpieczenie
  • zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce lub umowa najmu
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów + tłumaczenie
  • certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2
  • 1 aktualne zdjęcie, takie jak zostało wgrane do systemu IRK (format 35x45mm - jak do dowodu osobistego)
  • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej i czesnego za 1 semestr na konto Uczelni (patrz promocje)

Jeśli chcesz skorzystać z promocji wpisowego dostarcz komplet dokumentów w terminie obowiązywania promocji.

Numery rachunków dla cudzoziemców podejmujących kształcenie zgodnie z § 3 Regulaminu przyjęć na studia (opłaty w EURO)

PLUS BANK S.A.
Ul. Ostrobramska 77
04-175 Warszawa

1/ Ukraina - 42 1680 1248 0000 3000 2252 0759

2/ Słowacja - 44 1680 1248 0000 3000 2252 4506

3/ Czechy - 91 1680 1248 0000 3000 2252 4533

KOD SWIFT BANKU(BIC Code)PLUS BANKU do przelewów zagranicznych
TO : IVSEPLPP

UWAGA! Kandydaci zobowiązani są do osobistego składania dokumentów w Dziale Rekrutacji.

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36. 03-772

Facebook