Rekrutacja krok po kroku

Rekrutacja na semestr wiosenno-letni 2017/2018 będzie prowadzona od 8 stycznia do 20 lutego 2018 r.

za pośrednictwem Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)

 

 • Po wejściu na stronę IRK załóż konto (rejestracja).
 • W czasie rejestracji podasz swój adres email, który będzie Twoim loginem.
 • Na podany przez Ciebie adres email otrzymasz link aktywacyjny do systemu IRK.
 • Zaloguj się do systemu IRK.
 • Uzupełnij wymagane pola: dane osobowe – zdjęcie - wykształcenie – kierunek – deklaracje - wybór planu finansowania oraz w przypadku osób rekrutujących się na studia II stopnia – dyplom.
 • Z zakładki „wydruki” pobierz i wydrukuj podanie.
 • W zakładce opłaty dostępny będzie numer konta bankowego, na które należy przesłać opłatę wpisową (patrz promocje).
 • Zapoznaj się z treścią dokumentów dostępnych w zakładce "Ważne dokumenty"
 • Niezwłocznie po rekrutacji w systemie IRK przyjdź do Działu Rekrutacji WSM z kompletem dokumentów:
  • Podanie o przyjęcie (wydrukowane z systemu rejestracji internetowej IRK)
  • oryginał, odpis lub duplikat świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z kserokopią (w przypadku kandydatów posiadających nową maturę)
  • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią
  • dowód osobisty wraz z kserokopią
  • 1 aktualne zdjęcie, takie jak zostało wgrane do systemu IRK (format 35x45mm - jak do dowodu osobistego)
  • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (patrz promocje)

Jeśli chcesz skorzystać z promocji wpisowego dostarcz komplet dokumentów w terminie obowiązywania promocji.

Przed złożeniem dokumentów w Dziale Rekrutacji należy wnieść opłatę wpisową na konto uczelni:

WSM w Warszawie, BRE BANK S.A. ODDZIAŁ KORPORACYJNY W WARSZAWIE

nr 68 1140 1010 0000 5201 8300 1010


UWAGA! Kandydaci zobowiązani są do osobistego składania dokumentów w Dziale Rekrutacji.

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36. 03-772

Facebook