Programy promocyjne

programy.jpg
Wpisowe 0 zł

Program skierowany jest do wszystkich kandydatów na studia w Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie rekrutujących się na semestr jesienno-zimowy w roku akademickim 2018/2019.

Warianty obowiązywania programu:

Dla obywateli polskich:

  • Od 11 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. – wpisowe wynosi  0 zł
  • Od 01 lipca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. – wpisowe wynosi  50 zł
  • Od 01 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. – wpisowe wynosi 100 zł
  • Od 01 września 2018 r. do 20 września 2018 r.– wpisowe  wynosi 150 zł
  • Od 21 września 2018 r. do zakończenia rekrutacji – wpisowe wynosi 350 zł 

Dla cudzoziemców:.

  • Od 11 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. – wpisowe wynosi 0 €
  • Od 01sierpnia 2018 r. do  20 września 2018 r. – wpisowe wynosi 50
  • Od 21 września 2018 r. do zakończenia rekrutacji – wpisowe wynosi 200

1. Warunkiem skorzystania z Promocji „Wpisowe – 0zł” jest dopełnienie wszystkich formalności związanych z procesem rekrutacji oraz podjęcie przez kandydata nauki.

2. Niedopełnienie warunku opisanego w ust. 1 zobowiązuje kandydata do wpłaty wpisowego w wysokości 350 zł (200 € dla cudzoziemców).

3. W przypadku nie podjęcia studiów lub rezygnacji w trakcie I roku studiów Student jest zobowiązany do wpłaty wpisowego w pełnej wysokości 350 zł (200€ w przypadku cudzoziemców) w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy studentów.

 

Skorzystanie z promocji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Studenta wyżej określonych zasad.

Zarządzenie Kanclerza wprowadzające programy promocyjne

Absolwent WSM - Wpisowe 0 zł

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36. 03-772

Facebook