Studia I i II stopnia

administracja_small.jpg

Administracja

Administracja (łac. Administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać) to działalność organizatorska regulowana przez normy prawa, realizowana za pomocą aparatu urzędniczego obejmująca sprawy o charakterze publicznym.

 
Już u nas! Specjalna oferta - wzbogać swoją wiedzę w zakresie e-administracji!

bezpieczenstwo.jpg

Bezpieczeństwo Narodowe

Interesujesz się sprawami bezpieczeństwa oraz kwestią militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie? Kierunek ten daje możliwość zdobycia wiedzy i podstawowych umiejętnościami w zakresie administrowania bezpieczeństwem, kierowania procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej.

finanse_small.jpg

Finanse i Rachunkowość

Interesujesz się finansami i rachunkowością, marzysz o pracy w wielkim biurowcu ze szkła, uważasz, że świat wielkich korporacji to Twój świat, czy może masz pomysł na własny biznes? A może po prostu chciałbyś pracować w biurze, firmie produkcyjnej, handlowej, usługowej, banku, firmie ubezpieczeniowej, w administracji państwowej?

it_small.jpg

Informatyka

Jeżeli chcesz posiadać umiejętność programowania komputerów, poznać zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych, pozyskać wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer.

pedagogika.jpg

Pedagogika

Jeżeli interesujesz się pedagogiką, socjologią, psychologią, pracą z dziećmi i młodzieżą, potrzebami i problemami ludzi, socjoterapią, działaniami socjalno-wychowawczymi, doradztwem zawodowym, problematyką rozwoju kompetencji, problemami resocjalizacji

prawo_small.jpg

Prawo

Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione lub uznane przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu.


Już u nas! Możliwość uruchomienia specjalnej oferty dydaktycznej - Prawo dla komorników Nowość!

psychologia.jpg

Psychologia

Studiując psychologię poznasz metodologie i teorie psychologii, zapoznasz się z praktyką psychologiczną w wybranych działach psychologii stosowanej, rozwiniesz twórcze i krytyczne myślenie, posiada podstawową wiedzę teoretyczną i empiryczną z zakresu psychologii ogólnej, psychologii społecznej, psychologii rozwoju człowieka.

stosunki_small.jpg

Stosunki Międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe – jedna z subdyscyplin nauk politycznych, bywa (choć wzbudza to poważne kontrowersje wśród większości badaczy) traktowana jako osobna dyscyplina w ramach nauk społecznych.
zarzadzanie_small.jpg

Zarządzanie

Jeżeli interesujesz się założeniem własnej firmy, zarządzaniem nią i jej częściami składowymi, a w szczególności zarządzaniem zespołami pracowniczymi, tworzeniem jej wizerunku i osiągnięciem sukcesu w działalności gospodarczej dzięki m.in. wykorzystaniu umiejętności marketingowych.

zip.jpg

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Inżynierowie to specjaliści, którzy nie tylko mogą wiązać swoją ścieżkę kariery z przemysłem, ale także równie świetnie sprawdzają się jako prezesi, biznesmeni czy liderzy.

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36. 03-772

Facebook