rekru_online_2018.jpg
dom_studenta_wniosek1.jpg
rekrutacja_diagram1.png
Wymagane dokumenty dla obywateli Polskich
 • Podanie o przyjęcie (wydrukowane z systemu rejestracji internetowej IRK)

 • oryginał, odpis lub duplikat świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z kserokopią (w przypadku kandydatów posiadających nową maturę)

 • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią

 • dowód osobisty wraz z kserokopią

 • 1 aktualne zdjęcie, takie jak zostało wgrane do systemu IRK (format 35x45mm - jak do dowodu osobistego)

 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (patrz promocje)

  Jeśli chcesz skorzystać z promocji wpisowego dostarcz komplet dokumentów w terminie obowiązywania promocji.

  Przed złożeniem dokumentów w Dziale Rekrutacji należy wnieść opłatę wpisową na konto uczelni:
  WSM w Warszawie, BRE BANK S.A. ODDZIAŁ KORPORACYJNY W WARSZAWIE
  nr 68 1140 1010 0000 5201 8300 1010

Wymagane dokumenty dla Cudzoziemców
WPŁATY ZA SEMESTR JESIENNO-ZIMOWY DLA STUDENTÓW Z NABORU 2017/2018 R.

W przypadku obywateli/studentów polskich wpłat (w ZŁ) proszę dokonywać na indywidualne konto bankowe (osoby, które nie otrzymały numeru indywidualnego konta bankowego, prosimy o kontakt z opiekunem w Dziekanacie lub pod nr tel. 59-00-807, 59-00-802 w przelewie podając:

Imię i nazwisko Studenta
Numer albumu lub numer PESEL
Tytuł wpłaty, np.: czesne_I stopień_Administracja;
zaświadczenie_IIstopień_Zadządzanie; wpisowe_I stopień_Zarządzanie.

W przypadku obcokrajowców wpłaty (w EURO) proszę dokonywać na poniższe konta bankowe:

1/ Ukraina: 42 1680 1248 0000 3000 2252 0759

2/ Słowacja: 44 1680 1248 0000 3000 2252 4506

3/ Czechy: 91 1680 1248 0000 3000 2252 4533

KOD SWIFT BANKU (BIC Code) PLUS BANKU do przelewów zagranicznych: IVSEPLPP

Kierunek studiów I stopień stacjonarne I stopień niestacjonarne II stopień stacjonarne II stopień niestacjonarne Studia jednolite stacjonarne Studia jednolite niestacjonarne
Administracja 2100 zł 1850 zł 2400 zł 2300 zł
Stosunki Międzynarodowe 2100 zł 1850 zł 2400 zł 2300 zł
Prawo 2500 zł 2300 zł
Informatyka 2300 zł 2100 zł
Bezpieczeństwo Narodowe 2100 zł 1850 zł
Finanse i Rachunkowość 2100 zł 1850 zł
Zarządzanie 2100 zł 1850 zł 2400 zł 2300 zł
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 2300 zł 2100 zł
Pedagogika 1700 zł 1500 zł 2200 zł 2000 zł
Psychologia 1800 zł 1500 zł
Zarządzanie/ Bezpieczeństwo Narodowe w jęz. angielskim 3700 zł
- Wysokości czesnego (dla semestrów I i II) dla nowo rekrutowanych grup płatne (w PLN) za jeden semestr w roku akademickim 2017/2018.

Cudzoziemcy podejmujący kształcenie zgodnie z § 3 Regulaminu przyjęć na studia Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie (opłata w EURO) - wpłaty należy dokonać na walutowy rachunek bankowy podany w trakcie rekrutacji z podaniem nr albumu.

Студенти з України! Оплата за навчання в ЄВРО стосується тільки нових студентів (прийнятих на навчання на зимовий семестр навчального року 2017-2018).

Kierunek studiów I stopień stacjonarne I stopień niestacjonarne II stopień stacjonarne II stopień niestacjonarne Studia jednolite stacjonarne Studia jednolite niestacjonarne
Administracja 500 € 450 € 570 € 550 €
Stosunki Międzynarodowe 500 € 450 € 570 € 550 €
Prawo 600 € 550 €
Informatyka 550 € 500 €
Bezpieczeństwo Narodowe 500 € 450 €
Finanse i Rachunkowość 500 € 450 €
Zarządzanie 500 € 450 € 570 € 550 €
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 550 € 500 €
Pedagogika 410 € 360 € 530 € 480 €
Psychologia 430 € 360 €
Zarządzanie/ Bezpieczeństwo Narodowe w jęz. angielskim 880 €
Zarządzanie/ Bezpieczeństwo Narodowe w jęz. angielskim dla cudzoziemców z innych kontynentów niż Europa 2000 €
- Wysokości czesnego (dla semestrów I i II) dla nowo rekrutowanych grup płatne (w EURO) za jeden semestr w roku akademickim 2017/2018.

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36. 03-772

Facebook