Prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska

Genowefa GrabowskaGenowefa Grabowska - profesor prawa o specjalności prawo międzynarodowe i prawo europejskie. Dyplom magistra prawa, a później doktora uzyskała na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Kolejne stopnie i tytuły naukowe zdobyła na Uniwersytecie Śląskim, gdzie do roku 2014 kierowała Katedrą Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, a w latach 1993-1999 była dziekanem tamtejszego Wydziału Prawa i Administracji.

Jako senator RP V kadencji (2001-2004) przewodniczyła komisji spraw zagranicznych i integracji europejskiej oraz reprezentowała Senat w Konwencie ds. przyszłości Unii Europejskiej (2001-2003). W latach 2003-2009 była najpierw obserwatorem, a następnie posłanką do Parlamentu Europejskiego wybraną w woj. śląskim.
Przez dwa lata (2011-2012) była członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Jest autorką licznych, wydawanych w kraju i za granicą prac z zakresu prawa Unii Europejskiej, prawa organizacji międzynarodowych, prawa dyplomatycznego oraz prawa ochrony środowiska. Uczestniczyła w wielu przewodach habilitacyjnych, wypromowała kilkunastu doktorów i setki magistrów prawa i administracji.

 

Wybrane publikacje w okresie 2010-2017:

 • Unia Europejska wobec ochrony praw człowieka w Afryce. Z doświadczeń Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (w:) Ochrona praw człowieka w Afryce. Aksjologia-instytucje-nowe wyzwania-praktyka, red naukowa J. Jaskiernia. K. Spryszak, Toruń 2017, s. 483-498.
  ISBN 978-83-8019-627-8
 • Kodyfikacja międzynarodowego prawa zwyczajowego, (w:) Człowiek, Prawo, Państwo. Księga Jubileuszowa dedykowana Stanisławowi Leszkowi Stadniczeńko, red. naukowa J. Jeżewski, A. Pawlak, Warszawa 2017, s. 367-383. ISBN 978-83-88953-27-9
 • Unijne dylematy. Opakowania produktów ważne dla środowiska (w:) Ekologia 2017, t. 1/81, s. 26-27. ISSN 15074994
 • Znaczenie opinii instytucji międzynarodowych we współczesnym świecie, (w:) Ubi ius, ibi remedium, red. naukowa B. Krzan, Wydawnictwo C.H. Beck Sp z o o, Warszawa 2016 s. 165-178. ISBN 978-83-255-9154-0
 • Innowacje – czyli jak daleko sięga myśl człowieka? (w:) Ekologia, 2016, t. 4/80, s. 34-36 ISSN 15074994
 • „Zostać zapomnianym w Internecie” – prawem człowieka nowej generacji?(w:) Między Klio a Themis, red naukowa J. W. Adamowski, T. Wallas, K. Kakareko, Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, Warszawa 2016, s. 336-347 ISBN: 978-83-64447-80-8
 • Rewitalizacja- na tym nie warto oszczędzać (w:) Ekologia, 2016 t. 3/79, s. 32-34, ISSN 15074994
 • Unijne uwarunkowania efektywności energetycznej (w:) „Ekologia” nr 2/78/2016, s. 32 i nast. Indeks: 35 2950 ISSN 15074994
 • Umowa dla planety. Rewolucja czy kompromis? (w:) „Ekologia” nr 1/77/2016, s. 27 i nast. Indeks: 35 2950 ISSN 15074994
 • Europejska Inicjatywa Obywatelska drogą ku demokratyzacji unijnych procedur legislacyjnych (w) Unia Europejska a prawo międzynarodowe, pr. zb. pod red. L. Brodowski, D. Kuźniar-Kwiatek, Rzeszów 2015, s. 83-91. ISBN 978-83-7667-207-6
 • Dostęp do wody jako fundamentalne prawo człowieka (w:) „Ekologia” nr 4/76/2015, s.
  33-34, Indeks: 35 2950 ISSN 15074994
 • W. Gontarski, G. Grabowska, M. Kalinowski, J. Sobczak, Skuteczność prawa europejskiego. Zarys teorii i praktyki, Warszawa 2015, pr. zbiorowa pod red. Genowefy Grabowskiej.
 • Innowacje ekologiczne: moda czy konieczność? (w:) Ekologia, 2015 nr 4/75,
 • Wspólna polityka energetyczna Unii Europejskiej – rzeczywistość czy utopia? (w:) Ekologia, 2015 nr 3/75,
 • Unia Europejska na rzecz czystego powietrza, (w:) Ekologia, 2015 nr 2/74.
 • Idea pomocy w prawie i praktyce Unii Europejskiej, (w) Droga ku zmianom, t. I, Księga jubileuszowa w 60.rocznicę urodzin Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, red. D. Waniek, K. Janik, Warszawa-Kraków 2014, s. 323-347
 • Wartości uniwersalne a prawa człowieka we współczesnym świecie. (w) Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka, Warszawa 2014, t. 1.
 • Unia Europejska wobec Szczytu Rio +20, (w) Międzynarodowe Prawo Środowiska XXI, pod red. Z. Galicki, A. Gubrynowicz, Warszawa 2013, s. 123-139.
 • Youth in the European Union, (w) “FMA Bulletin”, No. 43, Brussels, June 2013, p. 22
 • G. Grabowska, P. Kruszyński, W. Gontarski, Obowiązek notyfikowania projektów przepisów prawa Komisji Europejskiej w świetle wybranego orzecznictwa luksemburskiego, Warszawa 2012, s. 192.
 • Polski wkład w budowę struktur europejskich, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, Toruń 2012, Kwartalnik nr 4 (12), s. 11-38.
 • EURO, ambitny projekt… i co dalej?, Miesięcznik Społeczno-Kulturalny „Śląsk”, Katowice 2012, nr 1, str. 3-4.
 • Prawa człowieka u progu XXI wieku. Rozwój i kierunki zmian (w:) „Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka, pod red. J. Jaskierni, Warszawa 2012, t. I pt. „Ewolucja i uwarunkowania Europejskiego Systemu Ochrony Praw Człowieka”, s. 29-54.
 • Europejski wymiar sprawiedliwości po Traktacie Lizbońskim, (w) Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań, Księga Jubileuszowa dla Prof. Jerzego Jaskierni, pod red. R. M. Czarny, K. Spryszak, Warszawa – Toruń 2012, tom 5 pt. Integracja europejska i stosunki międzynarodowe, s. 227-243.
 • Free movement of thought in Europe…? (w) FMA Bulletin, No. 39. Brussels, June 2012, s.32.
 • Grozi nam zniewolenie Internetu?, „Rzeczpospolita” z 24 stycznia 2012.
 • Unijni menagerowie, „Sukces”, wyd. Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów, 2012, s. 6-7.
 • Prawo międzynarodowe publiczne, prawo europejskie, instytucje europejskie (w:) „Leksykon prawa dla polityków”, Warszawa, Poznań, Katowice 2011, ss. 65-82.
 • 2010: Des progress pour les femmes europeennes, Bulletin de l’AAD, Bruxelles, No.30/ mars 2010, p.19
 • The Meaning Of European Solidarity Today /w:/ FMA Bulletin, No. 33. Brussels, Dec. 2010, s.18

 

Kontakt:
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżur:

sobota (TOK I), godz. 10.30 - 11.30, sala F314

 

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36. 03-772

Facebook