rekrutacja online

TPL_WSM_SYSTEM_MESSAGE

30 % zniżki dla zapisujących się do 31 lipca

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie doskonale wykształconych profesjonalistów z dziedziny bankowości. Absolwenci posiadać będą zarówno umiejętności zarządzania ryzykiem finansowym w nieustannie zmieniających się warunkach gospodarczych, zdolność do generowania wartości dodanej dla interesariuszy banku, jak i kompleksową wiedzę z zakresu najważniejszych obszarów funkcjonowania banku.


Adresaci

Studia adresowane są do specjalistów z zakresu finansów i sektora bankowego, kadry zarządczej banków, pracowników przedsiębiorstw rynku kapitałowego, przedsiębiorstw windykacyjnych, giełd, domów maklerskich i innych instytucji finansowych, jak również wszystkich osób zainteresowanych tematyką organizacji, zarządzania i funkcjonowania banków obsługujących klientów korporacyjnych.

 

Praktyczne umiejętności

Po ukończeniu specjalności Bankowość Korporacyjna absolwenci będą posiadali praktyczne kwalifikacje w następujących obszarach:

 • produkty kredytowe (ich rodzaje (obrotowe, inwestycyjne, celowe, structure finance (konsorcja, club deale), LBO, MBO, itp.), segmentacja klientów, metody pomiaru ryzyka kredytowego, rodzaje ryzyka i jego mityganty, system ratingowy, zalecenia KNF/dobre praktyki, umiejętność oceny zdolności do spłaty zobowiązań, umiejętność doboru zabezpieczenia i metodologii jego wyceny, strategie cenowe (kryterium opłacalności na produkcie/relacji)
 • bankowość transakcyjna (rodzaje rachunków, platformy bakowości internetowej, karty płatnicze/kredytowe/pre paid, produkty dedykowane do specyfiki działalności tj. rozpoznawanie płatności masowych, direct debit, cash pooling, cash collection itp.)
 • produkty skarbu (wymiana walut, produkty zabezpieczające (stopa procentowa, kurs, forward, opcja, CIRS, IRS), produkty depozytowo-inwestycyjne (depozyty proste (metoda kształtowania ceny), depozyty strukturyzowane, bony skarbowe, obligacje korporacyjne, certyfikaty inwestycyjne), platformy transakcyjne))
 • produkty quasi kredytowe (gwarancje bankowe, transakcje w handlu zagranicznym (akredytywy), export finance, factoring, leasing)
 • rola i znaczenie back office (specyfika i funkcjonalność systemów bankowych, ich efektywność, przygotowywanie dokumentacji kredytowej i pozakredytowej)
 • skuteczne ofertowanie klienta

 

Zakres tematyczny

 • Bankowość korporacyjna - struktura produktowa
 • Strategie akwizycyjne - efektywe oferowanie, techniki negocjacyjne, rozpoznanie potencjału i jego efektywna penetracja
 • Strategie cenowe - kryterium opłacalności na produkcie/relacji, zwrot na kapitale, konkurencja
 • Finansowanie korporacyjne - kredyty obrotowe, inwestycyjne, celowe, structure finance (konsorcja, club deale), LBO, MB
 • Ryzyko kredytowe - umiejętnośc oceny zdolności do spłąty zobowiązań, umiejętnośc doboru zabezbieczenia i metodologii jego wyceny, metody pomiaru ryzyka kredytowego, rodzaje ryzyka i jego mityganty
 • Restrukturyzacja i windykacja
 • Bankowośc transakcyjna - dobór produktów dedykowanych do specyfiki działalności
 • Produkty skarbu - wymiana walut, produkty zabezpieczające, produkty depozytowo - inwestycyjne
 • Inne formy finansowania (gwarancje bankowe, transakcje w handlu zagranicznym (akredytywy), export finance, factoring, leasing)
 • Rola i znaczenie back office (specyfika i funkcjonalność systemów bankowych)
 • Prawne zabezpieczenia kredytów w praktyce bankowej

 

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności Bankowość korporacyjna będą przygotowani m.in. do pracy w:

 • bankach komercyjnych, gdzie będą analizować sytuację ekonomiczno-finansową kredytobiorców, przeprowadzać operacje finansowe na rynku pieniężnym i kapitałowym lub pracować na samodzielnych stanowiskach w departamentach operacyjnych, prawnych i sprzedaży
 • bankach spółdzielczych, w departamentach kredytowych, rachunkowości lub na samodzielnych stanowiskach kontroli wewnętrznej
 • firmach pośrednictwa kredytowego, spółdzielczych kasach oszczędnościowo- kredytowych, przedsiębiorstwach leasingowych, spółkach faktoringowych
 • towarzystwach funduszy inwestycyjnych oraz w charakterze doradców finansowych, których zadaniem jest wyszukiwanie najkorzystniejszych możliwości kredytowych oraz znajdowanie jak najlepszych warunków lokat wolnych środków finansowych
 • innych instytucjach finansowych, np. zajmujących się obrotem papierami wartościowymi

 

Charakter studiów

Podyplomowe studia doskonalące


Czas trwania

2 semestry, zjazdy co dwa tygodnie w soboty i niedziele


Opłaty
Opłata wpisowa 300 zł, poza okresem promocyjnym. Opłata za 1 semestr 2800 zł. Przy jednorazowej opłacie koszt wynosi 4900 zł. Opłata ratalna za studia wynosi 800 zł (8 rat).


Kadra

Zajęcia będą prowadzone przez wybitnych specjalistów zarówno teoretyków jak i praktyków związanych z problematyką bankowości, między innymi:

Dr Przemysław Hewelt

Dr Konrad Trzonkowski


Kontakt

Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

Główny budynek Uczelni, pokój B 005.

tel. 22 59 00 765

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wymagane dokumenty

 •  formularz zgłoszeniowy
 • 2 zdjęcia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • xero dowodu osobistego