COVID-19: Zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych, konferencji oraz wydarzeń.
Wszystkich interesantów prosimy o kontakt na adresy mailowe - nie osobiście.
Zajęcia odbywać się będą w trybie online na platformach Moodle oraz MS Teams

Skontaktuj się z nami drogą mailową
Rektoratrektorat@mac.edu.pl
Rekrutacjarekrutacja@wsm.warszawa.pl
Studia podyplomowepodyplomowe@wsm.warszawa.pl
Akademik (Dom Studenta WSM) akademik@wsm.warszawa.pl
Akademickie Gimnazjum i Liceumsuperszkola@mac.edu.pl
Bibliotekabiblioteka@mac.edu.pl
Biuro Karierbiurokarier@mac.edu.pl
Studia podyplomowepodyplomowe@wsm.warszawa.pl
Dyrektor Administracyjnygrabiecdariusz@mac.edu.pl
Dział Marketingumarketing@mac.edu.pl
Dział Nauczaniakatarzyna.szymanska@mac.edu.pl
Dział Techniczny Informatykimichal.opalinski@mac.edu.pl

Dziekanat – Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Sylwia Leonarczyk sylwia.leonarczyk@wsm.warszawa.pl
Łukasz Kuzdaklukasz.kuzdak@wsm.warszawa.pl
Natalia Chłońnatalia.chlon@wsm.warszawa.pl

Dziekanat – Instytut Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa

Natalia Chłońnatalia.chlon@wsm.warszawa.pl
Wioleta Puchwioleta.puch@wsm.warszawa.pl
Sylwia Leonarczyksylwia.leonarczyk@wsm.warszawa.pl
Aneta Czubaaneta.czuba@wsm.warszawa.pl

Dziekanat – Instytut Pedagogiki i Psychologii

Katarzyna Niewińskakatarzyna.niewinska@wsm.warszawa.pl
Sylwia Leonarczyksylwia.leonarczyk@wsm.warszawa.pl
Aneta Czubaaneta.czuba@wsm.warszawa.pl
Kadrykadry@mac.edu.pl
Kanclerzkanclerz@mac.edu.pl
Księgowośćksiegowosc@mac.edu.pl
Księgowość studenckafinanse.student@wsm.warszawa.pl
Klub uczelniany AZSazs.wsm@mac.edu.pl
Studium Języków Obcych sjo@mac.edu.pl
Wydawnictwowydawnictwo@mac.edu.pl

Uroczysta Inauguracja XXV Roku Akademickiego 2019/2020

piątek, 25 październik 2019 13:00

W dniu 19 października 2019 r. miała miejsce Jubileuszowa Inauguracja XXV Roku Akademickiego 2019/2020 w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Uroczystość poprzedziła Msza Święta koncelebrowana w Bazylice pw. Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kawęczyńskiej 53 w Warszawie.

Jego Magnificencja Prof. dr hab. Henryk Stańczyk Rektor WSM w Warszawie otworzył uroczyste posiedzenie Senatu WSM oraz powitał przybyłych gości. W trakcie Inauguracji Jego Ekscelencja Prof. WSM dr hab. Stanisław Dawidziuk Dr h.c. multiplicem Prezydent WSM w Warszawie wygłosił przemówienie, w którym nawiązał do najważniejszych momentów z historii Uczelni. Przedstawił zmiany w strukturach uczelni, które pojawiły się razem z nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nazywaną potocznie Konstytucją dla Nauki. Pan Prezydent słusznie zwrócił uwagę na nowe wyzwania, ale i ogromne możliwości rozwoju.

Prorektor ds. naukowych, prof. dr hab. Teresa Słaby odczytała listy gratulacyjne dla pracowników i studentów WSM w Warszawie. Życzenia na nowy rok akademicki przesłali nam:

-Prezydent RP Andrzej Duda
-Senator RP dr hab. Andrzej Misiołek
-Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska
-Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik
-Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś
-Rektor Akademii Leona Koźmińskiego prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki
-Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jana Pawła II ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
-Rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego prof. dr hab. Jerzy Malec
-Rektor Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadbryg. prof. SGSP dr hab. inż. Paweł Kępka
-Rektor Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu prof. EUST dr Maria Pierzchalska

Pracownicy Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie zostali odznaczeni medalami Komisji Edukacji Narodowej. Aktu odznaczenia w imieniu Ministra Edukacji Narodowej dokonał JM Prof. dr hab. Henryk Stańczyk.
Medale otrzymali:
• dr Monika Bychowska
• dr Krzysztof Jerzy Gruszczyński
• mgr Anna Kacprzak

Kulminacyjnym momentem uroczystości była immatrykulacja studentów I roku, którzy w imieniu wszystkich przyjętych na studia w roku akademickim 2019/2020 złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar WSM i zostali pasowani na studentów Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

Wykład inauguracyjny „Europa. Kultura - Komunikacja - Tożsamość” wygłosiła prof. WSM dr hab. Anita Frankowiak.

Uroczystość zamknął występ artystyczny "Moniuszko na wesoło" w wykonaniu Aleksandra Czajkowskiego-Ładysza.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png