Rekrutacja  tel. 22 59 00 730 | Studia podyplomowe tel. 22 59 00 765

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

środa, 28 listopad 2018 09:22

     W dniu 26 listopada 2018 r. w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie wręczono 278 dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów rejonu warszawskiego na rok szkolny 2018/2019. W wydarzeniu uczestniczyła Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Dorota Skrzypek Mazowiecki Wicekurator Oświaty, a także Marek Suski Szef Gabinetu Politycznego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Joanna Szczawińska Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej, Artur Standowicz Wicewojewoda Mazowiecki oraz Stanisław Dawidziuk Prezydent Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

    Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom, otrzymującym promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub tym, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy co najmniej wyniki dobre.

     Uroczystość uświetnił program artystyczny w wykonaniu chóru LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Warszawie.

     Jeszcze raz gratulujemy Stypendystom i życzymy kolejnych sukcesów.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook