Rekrutacja  tel. 22 59 00 730 | Studia podyplomowe tel. 22 59 00 765

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

poniedziałek, 29 październik 2018 13:15

       W dniu 20 października 2018 r. miała miejsce Inauguracja XXIV Roku Akademickiego 2018/2019 w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Uroczystość poprzedziła Msza Święta koncelebrowana w Bazylice pw. Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kawęczyńskiej 53 w Warszawie.

       Jego Magnificencja Prof. zw. dr hab. Henryk Stańczyk Rektor WSM w Warszawie otworzył uroczyste posiedzenie Senatu WSM oraz powitał przybyłych gości. W trakcie Inauguracji Jego Ekscelencja Prof. dr hab. Stanisław Dawidziuk Dr h.c. multiplicem Prezydent WSM w Warszawie wygłosił przemówienie, w którym nawiązał do najważniejszych momentów z historii Uczelni.

       Podczas uroczystości Uczelnia otrzymała odznaczenie „Pro Masovia”. Jest to wyróżnienie okolicznościowe za wybitne zasługi na rzecz Województwa Mazowieckiego. Aktu wręczenia medalu dokonała Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury Pani Izabela Stelmańska.
Pracownicy Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie zostali odznaczeni medalami Komisji Edukacji Narodowej. Aktu odznaczenia w imieniu Pani Minister Edukacji Narodowej dokonał JM Prof. zw. dr hab. Henryk Stańczyk oraz Prorektor dr Joanna Michalak Dawidziuk.
Medale otrzymali:
• doc. dr Grażyna Grabarczyk
• dr Jan Boguski
• dr Krzysztof Kawęcki
• dr Jadwiga Serkowska-Mąka
• mgr Jadwiga Piłat

       Kulminacyjnym momentem uroczystości była immatrykulacja studentów I roku, którzy w imieniu wszystkich przyjętych na studia w roku akademickim 2018/2019 złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar WSM i zostali pasowani na studentów Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

       Wykład inauguracyjny „Rola Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu przez Polskę Niepodległości” wygłosił Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Minister Jan Józef Kasprzyk.

  

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

logo footer 2018 b
Facebook