Rekrutacja  tel. 22 59 00 730 | Studia podyplomowe tel. 22 59 00 765

Promocja i inauguracja studiów podyplomowych EMBA i BHP

piątek, 23 marzec 2018 12:48

17 marca 2018 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie odbyła się ceremonia wręczenia dyplomów absolwentom połączona z inauguracją elitarnych studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration oraz Bezpieczeństwo i higiena pracy. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili J.E. prof. WSM dr hab. Stanisław Dawidziuk, Dr.h.c. Prezydent WSM w Warszawie, J.M. prof. dr hab. Paweł Czarnecki Rektor WSM w Warszawie, Pan mgr Radosław Dawidziuk, MBA Kanclerz WSM w Warszawie, Pan mgr Tomasz Szmel Dyrektor Centrum Ds. Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego WSM w Warszawie oraz Pan Tomasz Majda Prezes Zarządu Ośrodka Edukacyjnego BHP Dla Ciebie.


Wykład inauguracyjny pt. „Poczta Polska – cyfrowy operator pocztowy” wygłosił gość honorowy, członek Konwentu WSM, Pan Przemysław Sypniewski Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A., który następnie został uhonorowany złotym medalem WSM w Warszawie.


Uroczystego aktu promocji dokonali J.E. Prezydent WSM w Warszawie oraz J.M. Rektor WSM w Warszawie wręczając absolwentom stosowne certyfikaty oraz świadectwa ukończenia studiów.


Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png