Institute of Stress – and Preventive Medicine WSM

wtorek, 13 marzec 2018 10:18

W dniu 13 lutego 2018 r. nastąpiło uroczyste otwarcie instytutu naukowo-badawczego „Institute of Stress – and Preventive Medicine”. Inauguracji dokonali JE prof. WSM dr hab. Stanisław Dawidziuk, Dr h.c. Prezydent WSM, JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, Dr h.c. Rektor WSM w Warszawie i Pan Radosław Dawidziuk Kanclerz WSM w Warszawie. Ceremonii otwarcia towarzyszyli goście zagraniczni: assoc prof. ddr med. dr hab. Claus Muss Ph.D., który otrzymał powołanie na Dyrektora Instytutu oraz powołani na Członków Instytutu: prof. dr med. dent. Tilman Fritsch, prof. dr sc. med. Urs Gruber, oraz prof dr. med. Burkhard Schütz.

Utworzenie Instytutu to istotny krok w sferze badawczo-rozwojowej Uczelni. Instytut w aspekcie badawczym, będzie zajmował się kwestiami związanymi z zapobieganiem i minimalizowaniem szkodliwych skutków stresu, a także wypracowaniem technik do systematycznego zarządzania stresem.

Dodatkowo na działania Instytutu będą składały się dostarczanie najwyższej jakości informacji na temat medycyny prewencyjnej, inicjowanie programów innowacyjnych oraz przygotowywanie publikacje dotyczących zdrowia.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36. 03-772

Facebook

rekru_online.png