Promocja absolwentów English Study

wtorek, 13 marzec 2018 09:49

16 lutego 2018 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie odbyła się ceremonia wręczenia dyplomów studiów magisterskich prowadzonych w języku angielskim.

Uroczystej promocji dokonali: JE prof. WSM dr hab. Stanisław Dawidziuk, Dr h.c. Prezydent WSM, JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, Dr h.c. Rektor WSM w Warszawie i Pan mgr Radosław Dawidziuk Kanclerz WSM w Warszawie.

Intensywny rozwój uczelni na arenie międzynarodowej w sektorze edukacji to jeden z głównych elementów strategicznych WSM. Szerzenie wiedzy zagranicą, m.in. w Gruzji, stanowi bowiem bodziec dla wzmacniania pozycji WSM w środowisku międzynarodowym. Również międzykulturowość w dziecinie zarządzania stanowi jeden z istotnych elementów kształtowania wiedzy wśród studentów w wydziałach zamiejscowych.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36. 03-772

Facebook

rekru_online.png