Rekrutacja  tel. 22 59 00 730 | Studia podyplomowe tel. 22 59 00 765

Wręczono stypendia Prezesa Rady Ministrów

czwartek, 23 listopad 2017 10:05

W dniu 20 listopada 2017 w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie miała miejsce uroczystość zorganizowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 266 najzdolniejszych uczniów z Warszawy i powiatów okołowarszawskich otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów. Osoby, które otrzymały stypendia musiały wykazać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, otrzymać promocję z wyróżnieniem lub uzyskać najwyższą w danej szkole średnią ocen.

Akty przyznania stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczył Sylwester Dąbrowski, Wicewojewoda Mazowiecki oraz Aurelia Michałowska – Mazowiecki Kurator Oświaty.

 
25 października również z inicjatywy Mazowieckiego Kuratora Oświaty w naszej uczelni odbyła się konferencja ,,Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży – narkotyki, dopalacze, cyberprzemoc”. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy, pedagodzy oraz psychologowie jak również Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu RP, który objął konferencję honorowym patronatem. Patronami wydarzenia byli również: Minister Edukacji Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewoda Mazowiecki.

 

Zdjęcia pobrane ze strony http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/12092,Wreczono-stypendia-Prezesa-Rady-Ministrow.html

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png