Konferencja Naukowa pt. „Sektor prywatny a sektor publiczny. Granice i procedury."

wtorek, 07 listopad 2017 14:12

konferencja sektor prywatny header

 

W dniu 18 października 2017 roku odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Sektor prywatny a sektor publiczny. Granice i procedury.” Organizatorem konferencji była Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie.

Celem konferencji było wykazanie ekonomicznych, prawnych i społecznych konsekwencji dokonanych zmian w obszarze sektorów prywatnych i publicznych oraz ich powiązań.

Wśród prelegentów byli goście reprezentujący uczelnie z całej Polski, m.in. Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Gdański, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny, Politechnika Śląska, a z uczelni zagranicznych Matej Bel Univeristy.

Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników a prelekcje wzbudzały emocjonujące dyskusje.

Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Dziekana Wydziału Menedżerskiego i Nauk Technicznych prof. dr hab. Zbigniewa Stańka a opiekę nad organizacją wydarzenia miał doc. Marek Gruchelski.Facebook