Rekrutacja  tel. 22 59 00 730 | Studia podyplomowe tel. 22 59 00 765

Inauguracja XXIII Roku Akademickiego 2017/2018

czwartek, 26 październik 2017 09:44

inauguracja header

W dniu 21 października 2017 r. miała miejsce Inauguracja XXIII Roku Akademickiego 2017/2018 w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Uroczyste posiedzenie Senatu WSM z okazji Inauguracji Roku Akademickiego poprzedziła Msza Święta Koncelebrowana w Bazylice pw. Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kawęczyńskiej 53 w Warszawie.

Jego Magnificencja Prof. zw.dr hab. Paweł Czarnecki Rektor WSM w Warszawie otworzył posiedzenie Senatu WSM oraz powitał przybyłych gości. W trakcie uroczystości Inauguracji Jego Ekscelencja Prof. dr hab. Stanisław Dawidziuk Dr h.c. multiplicem Prezydent WSM w Warszawie wygłosił przemówienie, w którym nawiązał do najważniejszych momentów z historii Uczelni.

Podczas uroczystości pracownicy Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie zostali odznaczeni medalami Komisji Edukacji Narodowej. Aktu odznaczenia w imieniu Pani Minister Edukacji Narodowej dokonał JM Prof. zw. dr hab. Paweł Czarnecki Rektor WSM i prof. Dr hab. Karol Karski, dr h.c. multiplicem, Kwestor i Poseł Parlamentu Europejskiego.
Medale otrzymali:

 • prof. dr hab. Jadwiga Marek
 • dr Joanna Michalak- Dawidziuk
 • dr Marek Pawłowski
 • dr inż. Marek Lewandowski

W trakcie Inauguracji J. E. Prof. dr hab. Stanisław Dawidziuk Dr h.c. mulitiplicem Prezydent WSM oraz JM Prof. zw. dr hab. Paweł Czarnecki Rektor WSM wręczyli złote medale Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie dla osób szczególnie zasłużonych dla Uczelni:

 • Prof. zw. Ing. JUDr. Mgr. Alexander Bělohlávek, dr. h. c., prof. h.c.
 • H.M. Prof. Assoc. MUDr. Jan Mojžíš, MBA
 • H.M. Full Prof. Ivan Grishchenko, PHD. Academician
 • H.M. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. Dr.h.c. Mult. Prof. h.c.
 • prof. zw. dr hab. Stanisław Sudoł, dr h.c.
 • Kanclerz Radosław Dawidziuk, MBA
 • Przewodniczący Waldemar Szumny, MBA
 • Karol Wilczak, Przewodniczący Samorządu Studenckiego


Kulminacyjnym momentem uroczystości była immatrykulacja studentów I roku, którzy w imieniu wszystkich przyjętych na studia w roku akademickim 2017/2018 złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar WSM i zostali pasowani na studentów Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

Wykład inauguracyjny „Sukces człowieka w dobie zmian i rozwoju” wygłosił Prof. Dr hab. Andrzej Sękowski- Kierownik Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wiceprzewodniczący Towarzystwa Psychologicznego, Redaktor naczelny Przeglądu Psychologicznego, Członek Rady Naukowej Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.

Liczne listy gratulacyjne nadesłane na okoliczność uroczystej Inauguracji XXIII Roku Akademickiego 2017/2018 w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie w tym również od J. E. Dr. Andrzeja Dudy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nominatów kościelnych, dyplomatów, władz partnerskich oraz zaprzyjaźnionych Uczelni w kraju i za granicą, przedstawicieli władz centralnych ustawodawczej i wykonawczej oraz władz samorządowych jeszcze raz podkreślają i potwierdzają uznanie i pozycję, jaką cieszy się Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie w kraju i za granicą.

STYPENDIA07.08.2018

Uprzejmie informujemy, że w dniach 13.08.18 r. - 07.09.18r. Sekcja Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych będzie nieczynna

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

wsm logo footer
Facebook

rekru_online.png