Rekrutacja  tel. 22 59 00 730 | Studia podyplomowe tel. 22 59 00 765

Znamy najlepszych studentów 2016 i najlepsze prace dyplomowe 2015/2016

piątek, 09 czerwiec 2017 10:50
student_roku_big.jpg

W dniu 2 czerwca 2017 r. o godz. 12:00 w Sali Senatu Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie miało miejsce podsumowanie, ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród laureatom IV edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową 2015/2016 i II edycji Konkursu na najlepszego studenta roku 2016. Swoją obecnością podczas wydarzenia zaszczyciły uczestników Władze: JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki Rektor WSM, JE prof. dr hab. Stanisław Dawidziuk, dr h.c. mult., Prezydent WSM, mgr Radosław Dawidziuk Kanclerz WSM oraz dr Joanna Michalak-Dawidziuk Prorektor WSM, a także Przewodniczący jury Ogólnopolskiego konkursu na pracę dyplomową z zakresu ochrony pracy doc. dr Kiejstut Szymański oraz prof. dr hab. Genowefa Grabowska Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Administracji WSM i dr Agnieszka Król Prodziekan Wydziału Menedżerskiego i Nauk Technicznych WSM. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął prof. dr hab. Stanisław Dawidziuk, dr h.c. mult., Prezydent WSM.


Uroczyste zakończenie Konkursów otworzyło przemówienie JE prof. dr hab. Stanisława Dawidziuka, Dr h.c. mult., Prezydenta WSM w Warszawie. Następnie miało miejsce wystąpienie prof. dr hab. Henryka Stańczyka na temat sztuki pisania, promowania i recenzowania prac dyplomowych.

Nagrodzeni studenci Wydziału Nauk Społecznych i Administracji:

1. Administracja
a) Prace licencjackie
- I miejsce: Iwona Godlewska
- II miejsce: Ewelina Witek
- III miejsce: Agnieszka Kołomańska
- wyróżnienie: Wojciech Suska
b) Prace magisterskie
- I miejsce: Aleksandra Tyszka, Anna Siczek
- II miejsce: Barbara Sawicka
- III miejsce: Dorota Olszewska
- wyróżnienie: Joanna Mirosz

2. Pedagogika
a) Prace licencjackie
- I miejsce: Wiesława Glinka
- II miejsce: Klaudia Stachera
- III miejsce: Monika Kowalska
b) Prace magisterskie
- I miejsce: Katarzyna Gąska
- II miejsce: Małgorzata Gąska
- III miejsce: Krzysztof Ostas

3. Prawo

- I miejsce za pracę magisterską: Monika Michalak

4. Stosunki Międzynarodowe:
- I miejsce za pracę licencjacką: Marta Radziszewska

Nagrodzeni studenci Wydziału Menedżerskiego i Nauk Technicznych:

1. Bezpieczeństwo narodowe
Prace licencjackie
- I miejsce: Michał Pałuba
- II miejsce: Paweł Dećko
- III miejsce: Aneta Kozłowska

2. Informatyka
Prace inżynierskie
- I miejsce: Zbigniew Mońko
- II miejsce: Krzysztof Wyrwał

3. Zarządzanie
a) Prace licencjackie
- I miejsce: Przemysław Rogowski
- II miejsce: Stanisław Portka
- III miejsce: Anna Prokopczyk
b) Prace magisterskie
- I miejsce: Renata Ptaszuska
- II miejsce: Mirosława Iwaniuk
- III miejsce: Katarzyna Gieszczyńska

Studentkami roku 2016 zostały ex aequo:

- Olga Kuzmych (studentka II roku Zarządzania)
- Elżbieta Bargeł (studentka II roku Psychologii)

Po wręczeniu nagród głos zabrały studentki Olga Kuzmych i Anna Siczek, które w imieniu wszystkich nagrodzonych złożyły podziękowania na ręce Władz uczelni oraz swoich promotorów,
a także kolegów i koleżanek. Następnie przemówienie wygłosił Krzysztof Wilczak Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów, który pogratulował zwycięzcom i życzył im dalszej owocnej pracy.
Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursów zakończyło przemówienie JM prof. dr hab. Pawła Czarneckiego Rektora WSM.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png