Prezydent WSM odznaczony

wtorek, 06 czerwiec 2017 11:52

prezydent odznaczony

W dniu 8 maja 2017 r. w siedzibie Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie JE prof. dr hab. Stanisław Dawidziuk, Dr h.c. mult., Prezydent WSM w Warszawie i JM Prof. dr hab. Paweł Czarnecki Rektor WSM w Warszawie przyjęli delegację Instytutu Jána Kardynała Havlíka w Skalici w Republice Słowackiej: ks. doc. ThLic. Mgr. Pavol Zemko, Th.D., Ph.D.h.c., EMBA, LL. M., O.C.H.- assoc. prof. - Prezydent Instytutu Juraja Kardynała Haulika w Trnave (Haulikov inštitut v TRNAVE) w Republice Słowackiej, ks. PaedDr. PhDr. Mgr. Martin Klement, Ph.D. h.c., MBA, LL.M oraz Pani Viceprezydent Instytutu Ivona Matúšová.

W czasie uroczystości z okazji imienin JE prof. dra hab. Stanisława Dawidziuka Prezydenta WSM, która odbywała się tego dnia
w Sali Senatu WSM w Warszawie JE Prezydent WSM został uroczyście odznaczony najwyższym orderem Instytutu Kardynała Havlíka w Skalici w Republice Słowackiej.

AKTUALNOŚCI15.02.2018

W dn. 8 lutego 2018 r. odbyło się pierwsze zebranie Katedry Zarządzania w nowym składzie osobowym. Spotkanie miało charakter uroczysty z okazji 90 urodzin Kierownika Katedry Prof. zw. dr hab. dr h. c. Stanisława Sudoła . W zabraniu uczestniczyły władze Uczelni. Specjalne życzenia Solenizantowi  złożył Prezydent  Prof. WSM dr hab. dr h.c.  Stanisław Dawidziuk oraz Kanclerz mgr Radosław Dawidziuk. Życzymy  zdrowia  oraz dalszej owocnej  pracy naukowej.

Facebook