Współpraca WSM ze Słowacją

wtorek, 06 czerwiec 2017 09:12

slowacja

25 maja 2017 r. w siedzibie głównej Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie JM Prof. dr. hab. Paweł Czarnecki, MBA, Dr h.c. Mult. Rektor WSM w Warszawie oraz JE Prof. dr. hab. Stanisław Dawidziuk, Dr h.c. Prezydent WSM w Warszawie przyjęli delegację z Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie (Republika Słowacji) w składzie JM Dr.h.c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. Rektor UP oraz Doc. PhDr. Martin Javor, PhD.

W trakcie wizyty w sali Senatu Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie podpisana została umowa o partnerskiej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Preszowskim w Preszowie (Republika Słowacji) reprezentowanym przez JM Rektora prof. PhDr. Petera Kónya, PhD a Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie reprezentowaną przez JM Prof. dr. hab. Pawła Czarneckiego, MBA,
Dr h.c. Mult. Rektora WSM w Warszawie i JE Prezydenta Prof. dr. hab. Stanisława Dawidziuka, Dr h.c.

Delegacja ze Słowacji wyraziła satysfakcję z zawiązanej współpracy oraz planowanych działań w zakresie inspirowania prac naukowo – badawczych, podwyższania poziomu wiedzy specjalistów, profesjonalnego kształcenia studentów, podnoszenia kwalifikacji dydaktycznych nauczycieli akademickich, a także umacniania związków kulturowych między narodami.

 

 

 

AKTUALNOŚCI15.02.2018

W dn. 8 lutego 2018 r. odbyło się pierwsze zebranie Katedry Zarządzania w nowym składzie osobowym. Spotkanie miało charakter uroczysty z okazji 90 urodzin Kierownika Katedry Prof. zw. dr hab. dr h. c. Stanisława Sudoła . W zabraniu uczestniczyły władze Uczelni. Specjalne życzenia Solenizantowi  złożył Prezydent  Prof. WSM dr hab. dr h.c.  Stanisław Dawidziuk oraz Kanclerz mgr Radosław Dawidziuk. Życzymy  zdrowia  oraz dalszej owocnej  pracy naukowej.

Facebook