Rekrutacja  tel. 22 59 00 730 | Studia podyplomowe tel. 22 59 00 765

Współpraca WSM ze Słowacją

wtorek, 06 czerwiec 2017 09:12

slowacja

25 maja 2017 r. w siedzibie głównej Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie JM Prof. dr. hab. Paweł Czarnecki, MBA, Dr h.c. Mult. Rektor WSM w Warszawie oraz JE Prof. dr. hab. Stanisław Dawidziuk, Dr h.c. Prezydent WSM w Warszawie przyjęli delegację z Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie (Republika Słowacji) w składzie JM Dr.h.c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. Rektor UP oraz Doc. PhDr. Martin Javor, PhD.

W trakcie wizyty w sali Senatu Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie podpisana została umowa o partnerskiej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Preszowskim w Preszowie (Republika Słowacji) reprezentowanym przez JM Rektora prof. PhDr. Petera Kónya, PhD a Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie reprezentowaną przez JM Prof. dr. hab. Pawła Czarneckiego, MBA,
Dr h.c. Mult. Rektora WSM w Warszawie i JE Prezydenta Prof. dr. hab. Stanisława Dawidziuka, Dr h.c.

Delegacja ze Słowacji wyraziła satysfakcję z zawiązanej współpracy oraz planowanych działań w zakresie inspirowania prac naukowo – badawczych, podwyższania poziomu wiedzy specjalistów, profesjonalnego kształcenia studentów, podnoszenia kwalifikacji dydaktycznych nauczycieli akademickich, a także umacniania związków kulturowych między narodami.

 

 

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png