Rekrutacja  tel. 22 59 00 730 | Studia podyplomowe tel. 22 59 00 765

Współpraca WSM z Malezją

piątek, 02 czerwiec 2017 08:54

malezja big

 

W dniach 27.04-01.05.2017r. JE prof. dr hab. Stanisław Dawidziuk, Dr h.c. Prezydent WSM oraz JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, dr h.c. Rektor WSM uczestniczyli w Światowym Kongresie w Kuala Lumpur (Malezja) (under the Royal Patronage of His Majesty The Yang Di-Pertuan Agong XV Sultan Muhammad V), organizowanym przez Society for Anti-Aging, Aesthetic and Regenerative Medicine Malaysia (SAAARMM, Towarzystwo Medycyny Anti-Aging, Estetycznej i Regeneracyjnej Malezji) we współpracy z Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie. Władze WSM przyjął w Malezji prof Dato' Dr Selvaraj Y Subramaniam Knight Commander (DJMK) and Companion (JMK), of The Most Illustrious Order of the Life of the Crown of Kelantan (Star of Ismail), MD (USM), MSc (University of Bath, UK), PhD (St Elizabeth University, EU), FFIMS, FFSEM (Ireland), MFSEM (UK), FINEM (INMA), FMNM (USA), FRNS (UK), FSSEMM, FSAAARMM Board Certified Physician FAARM, ABAARM, Sports Physician, Letter of Credentialing and Privileging, Aesthetic Medical Practices, Ministry of Health, Malaysia (LCP), Occupational Health Doctor (NIOSH).

Podczas wizyty w Kuala Lumpur władze WSM zostały przyjete na audiencji przez Króla Malezji His Royal Highness The Yang
di-Pertuan Agong of Malaysia and the Sultan of Kelantan Muhammad V, D.K., D.M.N., D.K. (SELANGOR), D.K. (NEGERI SEMBILAN), D.K. (JOHOR), D.K. (PERAK), D.K. (PERLIS), D.K. (KEDAH), D.K. (TERENGGANU), S.P.M.K., S.J.M.K., S.P.K.K., S.P.S.K., honorary fellow The Society for Anti-Aging Aesthetic and Regenerative Medicine Malaysia FSAAARMM (Hon) & Doctor of Philosophy PHD (Hon) St. Elizabeth University of Health & Social Sciences Slovakia.

JE prof. dr hab. Stanisław Dawidziuk, Dr h.c. Prezydent WSM oraz JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki Rektor WSM zostali odznaczeni nagrodą Presidential Leadership Award wręczoną osobiście przez Króla Malezji.

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png