Współpraca WSM z Malezją

piątek, 02 czerwiec 2017 08:54

malezja big

 

W dniach 27.04-01.05.2017r. JE prof. dr hab. Stanisław Dawidziuk, Dr h.c. Prezydent WSM oraz JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, dr h.c. Rektor WSM uczestniczyli w Światowym Kongresie w Kuala Lumpur (Malezja) (under the Royal Patronage of His Majesty The Yang Di-Pertuan Agong XV Sultan Muhammad V), organizowanym przez Society for Anti-Aging, Aesthetic and Regenerative Medicine Malaysia (SAAARMM, Towarzystwo Medycyny Anti-Aging, Estetycznej i Regeneracyjnej Malezji) we współpracy z Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie. Władze WSM przyjął w Malezji prof Dato' Dr Selvaraj Y Subramaniam Knight Commander (DJMK) and Companion (JMK), of The Most Illustrious Order of the Life of the Crown of Kelantan (Star of Ismail), MD (USM), MSc (University of Bath, UK), PhD (St Elizabeth University, EU), FFIMS, FFSEM (Ireland), MFSEM (UK), FINEM (INMA), FMNM (USA), FRNS (UK), FSSEMM, FSAAARMM Board Certified Physician FAARM, ABAARM, Sports Physician, Letter of Credentialing and Privileging, Aesthetic Medical Practices, Ministry of Health, Malaysia (LCP), Occupational Health Doctor (NIOSH).

Podczas wizyty w Kuala Lumpur władze WSM zostały przyjete na audiencji przez Króla Malezji His Royal Highness The Yang
di-Pertuan Agong of Malaysia and the Sultan of Kelantan Muhammad V, D.K., D.M.N., D.K. (SELANGOR), D.K. (NEGERI SEMBILAN), D.K. (JOHOR), D.K. (PERAK), D.K. (PERLIS), D.K. (KEDAH), D.K. (TERENGGANU), S.P.M.K., S.J.M.K., S.P.K.K., S.P.S.K., honorary fellow The Society for Anti-Aging Aesthetic and Regenerative Medicine Malaysia FSAAARMM (Hon) & Doctor of Philosophy PHD (Hon) St. Elizabeth University of Health & Social Sciences Slovakia.

JE prof. dr hab. Stanisław Dawidziuk, Dr h.c. Prezydent WSM oraz JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki Rektor WSM zostali odznaczeni nagrodą Presidential Leadership Award wręczoną osobiście przez Króla Malezji.

 

AKTUALNOŚCI15.02.2018

W dn. 8 lutego 2018 r. odbyło się pierwsze zebranie Katedry Zarządzania w nowym składzie osobowym. Spotkanie miało charakter uroczysty z okazji 90 urodzin Kierownika Katedry Prof. zw. dr hab. dr h. c. Stanisława Sudoła . W zabraniu uczestniczyły władze Uczelni. Specjalne życzenia Solenizantowi  złożył Prezydent  Prof. WSM dr hab. dr h.c.  Stanisław Dawidziuk oraz Kanclerz mgr Radosław Dawidziuk. Życzymy  zdrowia  oraz dalszej owocnej  pracy naukowej.

Facebook