Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36. 03-772